Metsäretki Pieksämäen ympäristössä 19.8.2023

PiSMO (Pieksämäen Seudun Metsänomistajat ry) järjesti jäsenilleen metsäretkipäivän perjantaina 11.8.2023. Teemana olivat metsänkasvatuksen kysymykset ja erityisellä painotuksella rauduskoivun jalostus ja laatukasvatus. Ensimmäinen kohde oli LUKEn (Luonnonvarakeskus,...