PiSMO (Pieksämäen Seudun Metsänomistajat ry) järjesti jäsenilleen metsäretkipäivän perjantaina 11.8.2023. Teemana olivat metsänkasvatuksen kysymykset ja erityisellä painotuksella rauduskoivun jalostus ja laatukasvatus.

Ensimmäinen kohde oli LUKEn (Luonnonvarakeskus, ent. Metsäntutkimuslaitos) jälkeläiskoesarja Jäppilän, Kotamäen suunnalla. Kohteessa on 48 koe-erää, joista 40 erää on pluspuiden risteytysjälkeläisiä. Jokaisessa koe-erässä on 40 puuta, jotka on sijoitettu 8 puun ruutuihin. Yhteensä puita on 1880 kpl.

 LUKEn jalostuksen kenttäkokeita esitteli metsätalousinsinööri Marja-Leena Kilpeläinen. Parhaimpia eriä tullaan käyttämään edelleen jatkojalostuksessa sekä uudessa koivun siemenviljelyksessä. Jalostusvalinta perustuu mitattujen kasvu- ja laatutietojen analyysiin ja tarkastukseen paikan päällä. Puista mitataan pituus- ja läpimittatunnusten lisäksi laatua, lähinnä oksien paksuutta ja oksakulmaa sekä mutkaisuutta.

Koivut on istutettu keväällä 2011 ja nyt monet näistä koivuista olivat kasvaneet jo 15 m pitkiksi ja yli 10 cm paksuiksi rinnan tasalta, siis 12 vuodessa! Jalostettujen koivuntaimien tuotos on monissa kokeissa mitattu noin 30% paremmaksi kuin keskimääräinen metsikkösiemenistä saatu kasvutuotos.

Toinen LUKEn kohde oli Jäppilässä kuusen kloonikoesarja. Kokeeseen on valittu noin 10 vuotta sitten parhaista ehdokastaimista noin 10000 pistokasoksaa. Kuusten kasvua ja laatua mitataan jälleen muutaman vuoden kuluttua.

Keskipäivän tauko vietettiin Nikkarilan opetusmetsän kodalla Litmasentien päässä. Alueella on noin 90 vuotta sitten perustettu puulajipuisto eli arboretum. Siellä on mm. tosi järeitä lehtikuusia ja Douglaskuusia sekä Peuce- ja Sembramäntyjä. Erityisesti lapsia viehättää alueen jännittävä, järeä Tuijametsä.

Kodalla nautittiin Harvestia-yhtiön tarjoamat kahvit ja makkarat. Heikki Kanniainen ja Eero Liinakoski kertoivat ajankohtaisia näkymiä puukaupan tilanteesta. PiSMOn puheenjohtaja Jukka Kovanen kertoi metsäkerhon syksyn toiminnasta ja Heikki Lehmonen Nikkarilan opetusmetsästä ja puulajipuistoista.

Nikkarilan metsäopetus alkoi 1905, mutta hajaantui 2013, kun metsätalousinsinöörien opetus siirtyi Mikkeliin XAMKn (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu) kampukselle. Metsätalouden perusopetus ja metsäkoneenkuljettajakoulutus jatkavat edelleen Pieksämäellä ammattiopiston alaisuudessa.

Pitkän, yli 100 vuoden metsäopetuksen aikana opetusmetsiin on perustettu erilaisia tutkimuskoealoja ja havaintokohteita sekä polkuja, jotka ovat edelleen käytössä. Tälle retkipäivälle oli valittu kohteeksi noin 50 vuotta sitten istutettu koivikko, jossa oli kokeiltu erilaisia koivun kasvatusketjuja. Heikki Lehmonen esitteli havaintokohdetta, jossa osa alueesta oli kasvatettu koivun metsänhoitosuositusten mukaan, osa oli jätetty täysin heitteille ja yksi osa oli hakattu erittäin voimakkailla harvennuksilla, säästäen alikasvoskuusikkoa, joka nyt oli jo harvennustarpeessa. Tuotot tilavuuskasvussa eivät olleet kovin suuret, mutta taloudelliset tuottavuuserot olivat todella huimat!

Yhteenvetona retkipäivästä kuultiin, että kun itse näkee, kuulee asiantuntijoita ja pääsee vaihtamaan ajatuksia muiden kanssa maastossa, niin moni asia kirkastuu ja usko metsätalouteen vahvistuu.