Seminaari: Kustannustehokas metsänhoito

Pieksämäen Seudun Metsänomistajat ry:n  jäsenet tekivät  torstaina 17.11.2011 bussimatkan  Metlan ja Metsäkeskuksen tarjoamaan seminaariin Yliopistokeskuksen auditorioon Mikkeliin. Reissu oli yksipäiväinen.  Se sisälsi metsäalan huippu asiantuntijoiden ajankohtaisia luentoja. Teemana oli kustannustehokas metsänhoito.

Keskeisimpiä aiheita olivat.
– Metsäkeskuksen ajankohtaiskatsaus  joht. Antti Heikkilä
– Kustannustehokkuuden merkitys metsänhoidossa  MMT Juho Rantala METLA
– Metsähoidon työvoima nyt ja tulevaisuudessa. FT Marja-Liisa Juntunen, METLA
– Koneellisen metsänhoidon kilpailukyky MMT Juho Rantala, METLA
– Varhaisperkauksen merkitys kuusen uudistamisketjussa. MMT Timo Saksa, METLA
– Taimikon hoidon ajoitus ja sen merkitys kuusen uudistamisketjussa MMM Karri Uotila, METLA
–  Metsänviljelyn laatu ja laadunhallinta MMT Timo Saksa, METLA
– Taimikonhoidon laatu ja laadunhallinta MMM Ville Kankaanhuhta, METLA

Tilaisuudessa tarjottiin aloitus- ja iltapäiväkahvit. Lounaan nautimme omin kustannuksein.
Linja-auto lähti torin parkkialueelta 17.11.2011 klo 07.30 ja palasi noin 17.00.

Päivä koettiin hyvin antoisaksi ja ajankohtaiseksi, samalla se innosti meitä itsekutakin tarttumaan metsän hoitotoimenpiteesiin jo tänä syksynä,” jokohan huomenna täytyy lähteä metsään ”oli monen kuulian kommentti päivän annista.