Strategia

1.Toiminnan tavoite

Metsän kasvatukseen ja taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvän tiedon hankkiminen ja välittäminen jäsenistölle.

2. Miten toimitaan?
Yhdistys järjestää jäsenistölleen erilaisia laadukkaita tilaisuuksia, retkiä, esitelmiä yms. edellä mainittuun tavoitteeseen liittyen.

3. Toiminnan käytännön järjestäminen
Edellä mainittujen toimintojen järjestämisestä vastaa yhdistyksen hallitus puheenjohtajan johdolla

Toiminnan ja jäsenille hankittavan asiantuntemuksen sisältö voidaan karkeasti jakaa kahteen eri osa-alueeseen:

1)Metsän kasvatus ja hoito
•metsän istutus
•taimikoiden hoitaminen
•metsän harvennukset
•lannoitukset, ojitukset yms. kasvua parantavat tekijät
•metsänhoitoon liittyvät tuet
•jne
2)Metsän taloudellinen hyödyntäminen
•puukauppa, hintojen kehitys, myyntiajankohdan valinta
•puukaupan verotus
•energiapuukauppa, erikoispuukauppa
•metsämaan ostaminen / myyminen
•sukupolvenvaihdokset
•metsäautoteiden perustaminen ja kunnostukset

Tiedonhankinta lähteinä pyritään edellä mainituissa osa-alueissa käyttämään seuraavia tahoja:

1)Metsän kasvatus ja hoito
•metsänhoitoyhdistys
•metsäkeskus
•muut julkiset metsänhoidon neuvontaa toteuttavat tahot

2) Metsän taloudellinen hyödyntäminen
•metsäyhtiöt (puukauppa, energiapuukauppa)
•verotuksen asiantuntijat (puukaupan verotus)
•energiapuukauppa (energiapuun ostajat)
•erikoispuukauppa (erikoispuuta välittävät sahurit)
•metsämaakauppa  (metsätilojen kiinteistövälittäjät)
•sukupolvenvaihdokset (eri asiantuntijat)
•metsäautotiet (metsäkeskus)